Nejbohatší z FX

Život je vévoda překrásných zážitků, když něco děláte již šestnáct let (úsměv). Tyto muže a ženu mi seslal sám Bůh Vánoc 2020. K takovým lidem nemáte jako normální smrtelník šanci se dostat. Jejich svět je úplně jinde. Jsou nesmírně bohatí.… Continue Reading